NL | FR | EN

Ambtenarenrecht, benoemingen, bevorderingen

Het ambtenarenrecht neemt een bijzondere plaats in ons rechtsstelsel, zich situerend tussen het arbeidsrecht en het bestuursrecht.

Bepaalde bepalingen uit het arbeidsrecht staan lineair tegenover de principes uit het ambtenarenrecht, traditioneel wordt het verschillende ontslagregime als voorbeeld hiervan naar voor geschoven.

Toch vervaagt het klassieke onderscheid tussen privésector (arbeidsovereenkomsten) en ambtenaren (statuten en benoemingen) steeds meer en meer en neemt de contractuele tewerkstelling in de overheid toe.

Een ambtenaar kan onder een veelheid van verschillende statuten vallen. Een statuut elk met zijn eigenheden wat betreft benoeming, ontslag, tuchtzaken...

Het is een complexe juridische materie waarbij het kantoor U de nodige juridische begeleiding geeft en U bijstaat in eventuele procedures.

Wij treden zowel op voor de overheid-werkgever als voor de ambtenaar.

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat of vraag een eerste online advies.